•   Hơn 10.000 đầu sách, hàng chục ưu đãi và chương trình giao lưu cùng nhà văn – ca nhạc sĩ Hamlet Trương đã diễn ra trong hội sách học đường 2018 tại trường Song ngữ Lạc Hồng.  Hội sách học đường là hoạt động thường niên mà trường Song ngữ Lạc Hồng phối hợp cùng nhà sách FAHASA dành